ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


Apeos C2450 COLOR (A3)
(เครื่องถ่ายเอกสาร)e-STUDIO 3028A-5528A
(เครื่องถ่ายเอกสาร)Apeos 2150 NDA
(เครื่องถ่ายเอกสาร)


 
 

P2500W Laser Printer
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)SECURIO B32
(เครื่องทำลายเอกสาร)MASTER TYPE320
(เครื่องเคลือบบัตร)


 
 

ApeosPort Print C2410SD Color Laser Printer
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)LAMINATOR LM-320B
(เครื่องเคลือบบัตร)


 
 

Apeos C325dw COLOR (A4)
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)M7100DW
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)เครื่องทำลายเอกสาร Intimus 1500SP2 - 3500SP2
(เครื่องทำลายเอกสาร)


 
 

AURORA AS2230CD
(เครื่องทำลายเอกสาร)EPSON
(เครื่องฉายภาพ Projector )BLUE BPS-150
(เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)


 
 

FAX-2840
(เครื่องโทรสาร)FAX-2950
(เครื่องโทรสาร)e-STUDIO 3025AC-5525AC
(เครื่องถ่ายเอกสาร)


 
 

e-STUDIO 2329A
(เครื่องถ่ายเอกสาร)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com