ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


DocuCentre SC2022 COLOR (A3)
(เครื่องถ่ายเอกสาร)e-STUDIO 3018A-5018A
(เครื่องถ่ายเอกสาร)e-STUDIO 2309A
(เครื่องถ่ายเอกสาร)


 
 

fuji xerox p225d
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)SECURIO B32
(เครื่องทำลายเอกสาร)Laminator TYPE320
(เครื่องเคลือบบัตร)


 
 

Color Laser Printer
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก
(เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/เครื่องพิมพ์เช็ค/เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก)LAMINATOR LM-320B
(เครื่องเคลือบบัตร)


 
 

DocuPrint CM315z COLOR (A4)
(เครื่องถ่ายเอกสาร)DocuPrint M355df
(เครื่องถ่ายเอกสาร)เครื่องทำลายเอกสาร Intimus 1000s 2000s 3000s
(เครื่องทำลายเอกสาร)


 
 

LM-3100P
(เครื่องเคลือบบัตร)AURORA AS1060SB
(เครื่องทำลายเอกสาร)EPSON
(เครื่องฉายภาพ Projector )


 
 

BLUE BPS-201
(เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)LM-4221H
(เครื่องเคลือบบัตร)FAX-2840
(เครื่องโทรสาร)


 
 

FAX-2950
(เครื่องโทรสาร)Fuji Xerox DocuPrint M225z
(เครื่องโทรสาร)MFC-7840N
(เครื่องโทรสาร)


 
 

e-STUDIO5540CSE/6540CSE/6550CSE
(เครื่องถ่ายเอกสาร)e-STUDIO 3005AC-5005AC
(เครื่องถ่ายเอกสาร)DocuCentre S2320
(เครื่องถ่ายเอกสาร)


 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com