ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ. เอ. มาร์เก็ตติ้ง (สำนักงานใหญ่)
130/12 ม.5 ซอย 1 ถนนบุญรักษา ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ 053-203120
เบอร์โทรสาร 053-203128