e-STUDIO 2309A
Price : Call

Specifications :
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ 23 แผ่นต่อนาที
- สามารถใช้กระดาษได้ถึงขนาด A3
- ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 x 600 dpi

 

 
 

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า