e-STUDIO 2309A
Price : Call

Specifications :

• เป็นเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ใช้เป็นทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ ในเครื่องเดียวกัน
• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23 แผ่น/นาที
• ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 x 600 dpi  หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB
• รองรับการพิมพ์และการสแกนเอกสาร(สี) ระบบ Network

 

 
 

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า