ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


e-STUDIO 3025AC-5525AC

Price : Call

Specifications :
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ 30,35,55 แผ่นต่อนาที ทั้งสีและขาวดำ
- หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ถึง 10.1 นิ้ว สะดวกต่อการมองเห็น
- ความละเอียดในการถ่่ายเอกสาร/พิมพ์ 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi
คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร

1.  เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง

2.  หน่วยความจำมาตรฐาน 4 GB พร้อมฮาร์ดิส 320 GB

3.  ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz

4.  ความเร็วในการถ่ายเอกสาร  30, 35, 50 หน้าต่อนาที (A4 ทั้งสีและขาว-ดำ)

5.  ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร  600 x 600 dpi.  5bit.

6.  ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง  1 999 แผ่น

7.  ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 550 แผ่น และถาดวางสำเนาด้านข้างอีก 100  แผ่น

8.  มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ  RADF วางต้นฉบับได้  100  แผ่น

9.  มีชุดเกลับสำเนาหน้า - หลังอัตโนมัติ (Duplex) สามารถถ่ายเอกสารหน้า-หลังได้

10. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส  LCD  ขนาดใหญ่ถึง  9  นิ้ว สะดวกต่อการมองเห็น

11. รองรับกระดาษสำเนาขนาดตั้งแต่  A6 – A3 และขนาดใหญ่สุด  305 x 1200  ม.ม. (Banner)  ความหนา 52g  280g

 

12. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก  5.9  วินาที (ขาว-ดำ) และ  7.8  วินาที (สี) A4

13. ระบบย่อ ขยาย  25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ  1%

14. ระบบปรับความเข้ม - จางอัตโนมัติ และปรับตามความต้องการได้อีก  11  ระดับ

15. มีระบบเลือกกระดาษสำเนาอัตโนมัติ (Auto Paper Selection)

16. ฟังกฺ์ชั่นถ่ายข้ามหน้าเปล่า  (Omit Blank Page)  กรณีถ่ายเอกสารสองหน้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

17. ฟังก์ชั่นปรับลดพื้นหลังสำเนา(Background Adjustment)ช่วยให้สำเนาสะอาดง่ายต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก

18. ระบบลบพื้นที่บางส่วนบนสำเนาโดยไม่ต้องใช้กระดาษปิด (Trim and Mask Editing)

 

19. ฟังก์ชั่นพิสูจน์สำเนา (Proof copy) ถ่ายสำเนาหนึ่งชุดเพื่อตรวจทานก่อนสั่งพิมพ์ทั้งหมดได้

20. ฟังก์ชั่นถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนัติ (Electronic Sort)

21. ฟังก์ชั่นในการถ่ายเอกสารให้ออกมาในรูปเล่มอย่างหนังสือ  (Magazine Sort)

22. ฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา  วันที่  และเวลา

 

23. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 1,000 รหัส (ID CODE) และตั้งจำกัดปริมาณงานถ่ายสีและขาว-ดำได้

24. สามารถตั้งคำสั่งงานที่ใช้เป็นประจำได้  12,060  คำสั่ง (Template)

25. สามารถกำหนดค่าเวลาในการประหยัดพลังงานได้ (Energy Saver)

26. ระบบปิดพักเครื่องชั่วคราวแบบลึก ช่วยในการประหยัดค่าพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องนานๆ (Sleep Mode)

27. สามารถตรวจสอบดูปริมาณผงหมึกสีคงเหลือในเครื่องได้ทั้ง  4  สี (Toner Remain Mode)

28. สามารถเลือกถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ช่น  TEXT,  TEXT/PHOTO และ PHOTO 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com