ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


BLUE BPS-150

Price : Call

 

 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

1. สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 50 – 120 แผ่นต่อนาที
2. ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 400 dpi
3. พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ขนาดใหญ่สุด A4
4. รองรับต้นฉบับได้ถึงขนาด A3
5. ป้อนกระดาษบรรจุได้ 1,000 แผ่น รองรับกระดาษทางออก 1,200 แผ่น
BLUE BPS 150

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

 1. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง
 2. ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 400
 3. พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ขนาดใหญ่สุด A4
 4. รองรับต้นฉบับได้ถึงขนาด A3
 5. รองรับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือรูปภาพพร้อมลายเส้นในต้นฉบับเดียวกันที่เป็นแผ่น
 6. หน้าจอ LCD แสดงคำสั่งงานและแจ้งเตือนเครื่องเกิดปัญหาขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด กระดาษไขหมด
 7. สามารถปรับระดับความเข้ม – จางได้ 5 ระดับ (Lighter, Light, Normal, Dark, Darker)
 8. สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 50 – 120  แผ่นต่อนาที
 9. ระบบย่อ-ขยายได้  7  ระดับ (ย่อ 4 ระดับ, 71%, 81%, 87%, 94% และขยาย 3 ระดับ, 115%, 122%, 141%)
 10. ระบบซูมย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 200% และปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%
 11. รองรับกระดาษหนาได้ตั้งแต่ 40 - 128 แกรม
 12. มีระบบทางเดินกระดาษสั้นเพื่อลดปัญหากระดาษติดบ่อย
 13. มีปุ่มรีดกระดาษสำเนาออกอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง
 14. สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 - 9,999  แผ่น
 15. ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ 1,000 แผ่น
 16. ถาดรองรับกระดาษทางออกสามารถรับได้ 1,200 แผ่น
 17. ระบบ double rollers เพิ่มประสิทธิภาพในการฟีดกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษออกหลายแผ่นติดกัน
 18. มีระบบพัดลมเป่าทางออกกระดาษสำเนาเพื่อลดปัญหากระดาษซ้อน และทำให้หมึกแห้งเร็ว
 19. มีปุ่ม Energy Save สำหรับปิดพักเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน
 20. สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง (USB Interface)
 21. มีปุ่ม Paper Separation สำหรับปรับการกดกระดาษทางเข้าตามความหนาของกระดาษที่ใช้
 22. มีปุ่มปรับระดับความเข้มจางระหว่างพิมพ์ 3 ระดับที่ทางออกสำเนาตามความหนาของสำเนา
 23. ใช้กระแสไฟฟ้า 220V AC, 50/60 Hz

 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com