ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


AURORA AS1060SB

Price : -

Specifications :

• ทำลายเอกสารครั้งละ 10 แผ่น (A4 70 แกรม)
• ทำลายแบบเป็นเส้นตรงขนาด 6 ม.ม.
• ทำลาย ลูกแม็กและบัติเครดิตได้
• ความเร็วในการทำลาย 2.97 ม.ม./นาที
• ถังบรรจุ 15 ลิตรมีปุ่ม AUTO OFF REVERSE
• มีตัวป้องกันเครื่องร้อน
รายละเอียดสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com