e-STUDIO 3018A-5018A
Price : Call

Specifications :
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ 25,30,35,45,50 แผ่นต่อนาที 
- หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว สะดวกต่อการมองเห็น
- ความละเอียดในการถ่่ายเอกสาร 2,400 x 600 dpi

 

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์

2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25, 30, 35, 45, 50 แผ่นต่อนาที (A4)

3.  ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2,400 x 600 dpi. With smoothing

4.  หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB  พร้อมฮาร์ดดิส 320 GB

5.  อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น 

6.  ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 20 วินาที 

7.   ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 4.3 วินาที

8.  ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ 1 -  999

9.  สามารถรองรับขนาดของต้นฉบับตั้งแต่ A6 - A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ และตราประทับหมึก

10.  รองรับขนาดของสำเนาตั้งแต่ A6 - A3 และความหนาของกระดาษถ่ายเอกสารทั่วไปตั้งแต่ 52 - 256 แกรมและสามารถถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก

11.  มีถาดบรรจุกระดาษด้านหน้า 2 ถาดๆละ 550 แผ่นและช่องป้อนด้านข้างวางกระดาษสำเนาได้อีก100  

12.   ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400%  และสามารถปรับเพิ่ม- ลดได้

13.  หน้าจอควบคุมแบบ LCD สีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว Tablet-style Touch Screen

14.  ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้ 11 ระดับ

15.  สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex) 

16.  เลือกระบบการถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ 4 แบบ คือ TEXT, PHOTO, TEXT/PHOTO และ Color Document Mode ช่วยแยกระดับพื้นสีเข้มของต้นฉบับที่เป็นสีให้สามารถเห็นระดับความแตกต่างได้เด่นชัดยิ่งขึ้น

17.  สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาที่ได้ให้ดูนุ่มนวลขึ้นหรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)

18.  สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (Electronic Sorting)

19.  สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background adjustment)

20.  AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ-ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษสำเนาตามต้องการโดยอัตโนมัติ

21.  APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ

22.  มีฟังก์ชั่น e-Filing ช่วยในการจัดเก็บต้นฉบับเอกสาร โดยแปลงข้อมูลของต้นฉบับให้เป็นข้อมูลทาง electronic files แล้วเก็บไว้บนฮาร์ดดิสค์ ทำให้ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนา