DocuCentre SC2022 COLOR (A3)
Price :

Specifications :
- เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล (A3) สามารถพิมพ์งานผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพา
- เข้าถึงทุกการทำงานผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัส  
- งานพิมพ์มีความละเอียดสูง (1,200 x 2,400 dpi)

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า