ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เชียงใหม่ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง ดำเนินการให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่าง อีกสินค้าและบริการของเราคือ  ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เชียงใหม่ ด้วยระบบการบริการของเรา จะช่วยให้การทำงานในองค์กรท่านเกิดความคล่องตัว ลดปัญหาการสูญเสียทั้งด้านเอกสารและเวลาอันมีค่า ท่านสามารถเลือกรายการได้ดังนี้
Specifications : เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร สีและขาว-ดำ 20 หน้าต่อนาที

 

ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  1200 x 1200 dpi


 

Specifications : เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร 35 หน้าต่อนาที

 

ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  600 x 600 dpi  

 

Specifications : เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร 25-35 หน้าต่อนาที

 

ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  1200 x 1200 dpi  

 

 

Specifications : เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร 20 หน้าต่อนาที

 

ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  600 x 600 dpi