ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เชียงใหม่ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง ดำเนินการให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่าง อีกสินค้าและบริการของเราคือ  ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เชียงใหม่ ด้วยระบบการบริการของเรา จะช่วยให้การทำงานในองค์กรท่านเกิดความคล่องตัว ลดปัญหาการสูญเสียทั้งด้านเอกสารและเวลาอันมีค่า ท่านสามารถเลือกรายการได้ดังนี้
Specifications :
- เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
- ความละเอียดสูงถึง 1200 x 1200 dpi
- ความเร็วในการถ่ายเอกสารสี พิมพ์สี 20 แผ่น/นาที 

e> - ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที - สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3 - ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 600 dpi

   

 

e> - ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 33 แผ่นต่อนาที ที่ขนาด A4 - เครื่องถ่ายเอกสารสามารถต่อเป็น printer ระบบ Network ได้ - ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 600 dpi
e> - ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที - สามารถต่อเป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Network ได้ถึงกระดาษขนาด A3 - ความละเอียด 600 x 600 dpi