Canon iR-2020
Price :

- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที
- สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 600 dpi

   

 

รายละเอียด
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR2020 
 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ
 2. ระบบอ่านภาพแบบ Contact Image Sensor
 3. สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
 4. มีความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที
 5. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 7.9 วินาที (A4)
 6. ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 25 วินาที
 7. มีหน่วยความจำ 256 MB
 8. ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
 9. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 1200 X 600 dpi
 10. อัตราการย่อขยาย 50% ถึง 200%
 11. สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 99 แผ่น
 12. การกำหนดรหัสผู้ใช้ ตั้งได้ 100 รหัส
 13. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติมาพร้อมเครื่อง
 14. ช่องป้อนมือ Bypass 80 แผ่น
 15. ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด ถาดละ 250 แผ่น
 16. สามารถต่อเป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Network ได้
 17. ขนาดของ เครื่องถ่ายเอกสาร ก x ล x ส 622 x 688 x 757 mm
 18. น้ำหนักของ เครื่องถ่ายเอกสาร 52 กก