ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับเช่า


Riso EZ-220

Price :

Specifications : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ความละเอียดในการสร้างภาพ  300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว

 

พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด  B4
รายละเอียดสินค้า

1.  เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์  สำหรับปรุกระดาษไขในตัว  ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
2.  ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 25 วินาที  สำหรับต้นฉบับ A4
3.  สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น  รูปภาพ  หรือ ลายเส้นกับรูปภาพในต้นฉบับใบเดียวกัน  รวมทั้งหนังสือเล่มหนา
4.  ความละเอียดในการสร้างภาพ  300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
5.  สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 x 90 มม. ถึง 257 x 364  มม.
6.  ขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ ตั้งแต่ 100 x 148 มม. ถึง 297 x 432 มม.
7.  พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด B4
8.  มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้  และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้
9.  สามารถปรับความเข้ม – จาง ของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ
10. สามารถย่อได้ 3 ระดับ คือ 94% , 78% , 65% ขยายได้ 2 ระดับ คือ 129% , 154%
11. แผงหน้าปัทม์มีสัญญาณแสดงให้ทราบเมื่อเครื่องขัดข้อง เช่น หมึกหมด,กระดาษไขหมด,กระดาษติด,กระดาษหมดฯลฯ
12. สามารถปรับความเร็วในการพิมพ์ได้  5 ระดับ ความเร็วสูงสุด 130 แผ่นต่อนาที
13. มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโมได้ หลังจากการใช้งานแล้ว
14. มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง
15. สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง สูง-ต่ำ,ซ้าย-ขวา
16. มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด  ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้
17. ถาดป้อนกระดาษและถาดรองรับสำเนาสามารถบรรจุกระดาษได้   1,000  แผ่น
18. กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น
19. กระดาษไขใช้ได้ 250  แผ่นต่อม้วน
20. มีระบบ Two – up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาเดียวกัน
21. ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1 – 9,999 แผ่น
22. ขนาดของเครื่อง 1360 x 645 x 660 มม. (ขณะใช้งาน) และ 775 x 645 x 660 มม. (เมื่อเก็บ) น้ำหนัก 95 กก.
23. ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46 – 157 กรัม
24. ใช้กระแสไฟฟ้า  220-240 โวลด์ , 50-60 เฮอร์ท  2.2 แอมป์
25. ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ  และสามารถตั้งเวลาทำงานได้

 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com