ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับเช่า


Fuji Xerox WorkCentre 7125

Price :

Specifications : เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร สีและขาว-ดำ 25 หน้าต่อนาที

 

ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  600 x 600 dpi

 

 
รายละเอียดสินค้า

1.  ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  600 x 600 dpi
    หน่วยความจำ  2  GB
2. HARD DISK DRIVE 80 GB
3. ความเร็วในการพิมพ์/ ถ่ายเอกสาร สีและขาวดำ 25 หน้าต่อนาที
4. เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก (ขาวดำ)  6.5 วินาที
5. เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก (สี)  8.1 วินาที
6. ถาดกระดาษ จำนวน 2 ถาด โดยสามารถบรรจุกระดาษได้ถาดละ 500 แผ่น
7. ถาดป้อนกระดาษด้วยมือ สามารถบรรจุกระดาษได้ 50 แผ่น
8. ความหนากระดาษ ถาดปกติสูงสุด 256 แกรม ถาดป้อนมือสูงสุด 216 แกรม
9. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ ความเร็วในการฟีดกระดาษ 25 หน้าต่อนาที
10. รองรับปริมาณกระดาษ 110 แผ่น รองรับกระดาษหนาสูงสุด 128 แกรม
11. ความเร็วในการสแกนเอกสาร 55 หน้าต่อนาที
12. รองรับไฟล์สแกนในรูปแบบ TIFF, JPEG, PDF, XDW, XPS
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com