ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับเช่า


Kyocera KM-2050

Price :

Specifications : เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร 20 หน้าต่อนาที

 

ความละเอียดในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสาร  600 x 600 dpi  
รายละเอียดสินค้า

1. ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ป้อนต้นฉบับโทนสีได้ 256 ระดับ Fast 1,200 dpi ( 1800x600 dpi ) 
2. ใช้ แม่แบบ เป็น OPC DRUM ที่มีความไวแสงได้สำเนาคมชัด ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
3. ใช้เวลาอุ่นเครื่อง 20 วินาที / ความเร็วแผ่นแรก 5.9 วินาที 
4. หน่วยความจำมาตรฐาน 64 MB ( MAX 256 MB DIM SLOT) A 4 6% ได้ ประมาณ 150 หน้า
5. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1-999  
6. ป้อนต้นฉบับอัตโนมัติครั้งละ 50 แผ่น ( อุปกรณ์เสริม )
7. ความละเอียด 600x600 dpi (copy) , แบ่งโทนสีได้ 256 ระดับ  
8. ระบบย่อ-ขยาย ซูมได้ 25%-200% ย่อคงที่ 5 ระดับ ขยายคงที่ 5 ระดับ
9. บรรจุกระดาษได้ 300 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 50 แผ่น 
10. Auto Drawer Switching เครื่องจะเปลี่ยนไปใช้ถาดกระดาษอื่นเมื่อถาดที่ใช้อยู่กระดาษหมด
11. มีระบบเลือกกระดาษให้ตรงตามต้นฉบับ 
12. ย่อ-ขยายอัตโนมัติให้พอดีกับกระดาษที่เลือกไว้
13. Scan Onec Copy Many อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์ได้หลายสำเนา
14. Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูก
15. มีระบบจัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 
16. สามารถถ่ายรวมต้นฉบับ 2,4 แผ่น ลงในแผ่นเดียวกันได้
17. สามารถเลื่อนขอบสำเนาได้ 1-18 มม. เพื่อการเข้าแฟ้ม
18. สามารถลบขอบดำของสำเนาได้ 4 ด้าน ตั้งระยะได้ 1-18 มม
19. สามารถถ่ายเอกสารแยกหน้าคู่ เป็น A4 ได้ 2 แผ่น 
20. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้ได้ 100 รหัส
21. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ อุปกรณ์เสริม (DU -410 )
22. มีระบบ ช่วยประหยัดผงหมึก
23. สามารถถ่ายเอกสารด่วนแทรกได้
24. สามารถถ่ายซ้ำเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับใหม่
25. สามารถสร้างต้นฉบับต่างๆและจัดเก็บต้นฉบับที่ใช้ประจำไว้ในตัวเครื่องเพื่อนำมาใช้งานได้ 
26. PROGRAM MODE สามารถบันทึกงานที่ใช้ประจำได้ 8 โปรแกรม
27. นำหนัก 41 กิโลกรัม 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com