ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


FAX-2840

Price :

Specifications :

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น

 หน่วยความจำ 16 MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได้ 400 แผ่น

 กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย

 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น

 ทำงานเป็นปริ้นเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น/นาที

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

 
รายละเอียดสินค้า

 

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
 หน่วยความจำ 16 MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได้ 400 แผ่น
 กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย
 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
 ทำงานเป็นปริ้นเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น/นาที
 ถ่ายเอกสารสูงสุด 99 สำเนา, ย่อ-ขยายเอกสาร 50 – 400%
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
คุณสมบัติเครื่อง
เทคโนโลยี : Monochrome Laser
 หน่วยความจำ : 16 MB
 ตลับหมึก : TN-2260 (รหัสสินค้า 4161631)
 หน้าจอ : 16 characters x 2 lines
 ฟังก์ชั่น : Small Business Plain Paper Business Fax with Integrated Handset, Small Office/Home Office Laser Fax with Phone, Telephone Handset
การพิมพ์
การป้อนกระดาษ : 250 แผ่น
 ความเร็วในการพิมพ์ : 20 ppm
 ความละเอียดในการพิมพ์ : 600 × 600 dpi, HQ1200 (2,400 × 600 dpi)
การทำสำเนา
คัดลอกหลายสำเนา : สูงสุด 99 สำเนา
 ย่อ/ขยาย : 25% – 400% (1% increments)
 ความละเอียดการทำสำเนา : สูงสุด 300 × 600 dpi.
 ความเร็วการทำสำเนา : 20/21 สำเนา/นาที
 ฟังก์ชั่น N in 1 : Compress 2 or 4 pages onto a single sheet (Mono only)
แฟกซ์
ความเร็วโมเด็ม : 33.6 Kbps Super G3
 ความเร็วการส่ง : ประมาณ 2.5 วินาที
 Fax/Tel Switch :จดจำหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์ที่ได้รับอัตโนมัติ
 โทรด่วน: สูงสุด 200 เลขหมาย
 โทรกลุ่ม : สูงสุด 8 กลุ่ม
กระจายส่งอัตโนมัติ : สูงสุด 272 เลขหมาย
 Auto Reduction :ย่อขนาดเอกสารที่ได้รับทางแฟกซ์ให้อยู่ในหน้าเดียวของกระดาษแบบ A4
 ระบบ ECM : มี (ระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด)
 รับเอกสารในหน่วยความจำ : 400 แผ่น
การส่งแฟกซ์ : ขาวดำ
 การรับแฟกซ์ : ขาวดำ
 ระบบทำงานซ้อน : มี (สแกนเอกสารแฟกซ์เข้าตัวเครื่องในขณะที่กำลังรับแฟกซ์พร้อมกัน รองรับแบบขาวดำเท่านั้น)
อุปกรณ์โทรศัพท์
สนทนาผ่านลำโพง : ไม่มี
 ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง : มี
 ID ผู้โทร : มี
 ล็อกบันทึก ID ผู้โทร : ไม่มี
 กำหนดเสียงเรียกเข้า : มี
ศูนย์ข้อความ : ไม่มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 36.8 × 36 x 31.1 ซม.
 น้ำหนัก : 9 กก.
การรับประกัน
รับประกัน 2 ปี
ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
 หน่วยความจำ 16 MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได้ 400 แผ่น
 กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย
 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
 ทำงานเป็นปริ้นเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น/นาที
 ถ่ายเอกสารสูงสุด 99 สำเนา, ย่อ-ขยายเอกสาร 50 – 400%
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
คุณสมบัติเครื่อง
เทคโนโลยี : Monochrome Laser
 หน่วยความจำ : 16 MB
 ตลับหมึก : TN-2260 (รหัสสินค้า 4161631)
 หน้าจอ : 16 characters x 2 lines
 ฟังก์ชั่น : Small Business Plain Paper Business Fax with Integrated Handset, Small Office/Home Office Laser Fax with Phone, Telephone Handset
การพิมพ์
การป้อนกระดาษ : 250 แผ่น
 ความเร็วในการพิมพ์ : 20 ppm
 ความละเอียดในการพิมพ์ : 600 × 600 dpi, HQ1200 (2,400 × 600 dpi)
การทำสำเนา
คัดลอกหลายสำเนา : สูงสุด 99 สำเนา
 ย่อ/ขยาย : 25% – 400% (1% increments)
 ความละเอียดการทำสำเนา : สูงสุด 300 × 600 dpi.
 ความเร็วการทำสำเนา : 20/21 สำเนา/นาที
 ฟังก์ชั่น N in 1 : Compress 2 or 4 pages onto a single sheet (Mono only)
แฟกซ์
ความเร็วโมเด็ม : 33.6 Kbps Super G3
 ความเร็วการส่ง : ประมาณ 2.5 วินาที
 Fax/Tel Switch :จดจำหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์ที่ได้รับอัตโนมัติ
 โทรด่วน: สูงสุด 200 เลขหมาย
 โทรกลุ่ม : สูงสุด 8 กลุ่ม
กระจายส่งอัตโนมัติ : สูงสุด 272 เลขหมาย
 Auto Reduction :ย่อขนาดเอกสารที่ได้รับทางแฟกซ์ให้อยู่ในหน้าเดียวของกระดาษแบบ A4
 ระบบ ECM : มี (ระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด)
 รับเอกสารในหน่วยความจำ : 400 แผ่น
การส่งแฟกซ์ : ขาวดำ
 การรับแฟกซ์ : ขาวดำ
 ระบบทำงานซ้อน : มี (สแกนเอกสารแฟกซ์เข้าตัวเครื่องในขณะที่กำลังรับแฟกซ์พร้อมกัน รองรับแบบขาวดำเท่านั้น)
อุปกรณ์โทรศัพท์
สนทนาผ่านลำโพง : ไม่มี
 ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง : มี
 ID ผู้โทร : มี
 ล็อกบันทึก ID ผู้โทร : ไม่มี
 กำหนดเสียงเรียกเข้า : มี
ศูนย์ข้อความ : ไม่มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 36.8 × 36 x 31.1 ซม.
 น้ำหนัก : 9 กก.
การรับประกัน
รับประกัน 2 ปี

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com