ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง: Northern O.A. Marketing
Tel: 053-203120, 081-724-4750   Fax: 053-203128
รายการสินค้าสำหรับขาย


FAX-2950

Price :

Specifications :

·         เป็นเครื่อง FACSMILE 
·        ใช้กระดาษธรรมดา
·         เป็นระบบเลเซอร์ (LASER)
·         ความเร็วส่งแฟกซ์ 2 วินาที/แผ่น
·         สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
·         หน่วยความจำ 16 MB (รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 500 แผ่น)
·         ทำงานเป็นพริ๊นเตอร์ได้สูงสุด 24 แผ่น/นาที
·         ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา, 50-400% ย่อ-ขยาย
·         ทำงานสแกนเอกสารขาว-ดำ(A4) ได้ที่ความละเอียดสูงสุด 19200x19200dpi
·         ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
·         รับประกันสินค้า 2 ปี

 

 

 

 

 

·       รายละเอียดสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing
Email: anurut04@gmail.com
Tel: 053-203120    Fax: 053-203128

anurat04@hotmail.com
Design by: www.lannawebdesign.com