ขาย-จำหน่ายเครื่องโทรสารเชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง ดำเนินการให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่าง อีกสินค้าและบริการของเราคือ ขาย-จำหน่ายเครื่องโทรสารเชียงใหม่ ด้วยระบบการบริการของเรา จะช่วยให้การทำงานในองค์กรท่านเกิดความคล่องตัว ลดปัญหาการสูญเสียทั้งด้านเอกสารและเวลาอันมีค่า ท่านสามารถเลือกรายการได้ดังนี้
Specifications :

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น

 หน่วยความจำ 16 MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได้ 400 แผ่น

 กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย

 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น

 ทำงานเป็นปริ้นเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น/นาที

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

 

Specifications :

·         เป็นเครื่อง FACSMILE 
·        ใช้กระดาษธรรมดา
·         เป็นระบบเลเซอร์ (LASER)
·         ความเร็วส่งแฟกซ์ 2 วินาที/แผ่น
·         สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
·         หน่วยความจำ 16 MB (รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 500 แผ่น)
·         ทำงานเป็นพริ๊นเตอร์ได้สูงสุด 24 แผ่น/นาที
·         ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา, 50-400% ย่อ-ขยาย
·         ทำงานสแกนเอกสารขาว-ดำ(A4) ได้ที่ความละเอียดสูงสุด 19200x19200dpi
·         ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
·         รับประกันสินค้า 2 ปี

 

 

 

 

 

·       
Specifications :

  • ความเร็วในการรับ-ส่งแฟกซ์ : ความเร็วโมเด็ม 33.6kbps
  • มาตรฐานการสื่อสาร : ITU-T Super G3
  • ความละเอียดในการรับ-ส่งแฟกซ์ : Superfine 8dot/mm x 15.4line/mm
  • หน่วยความจำแฟกซ์ : 500 หน้า
Specifications :